Dự án

ACE- Estella Q2

Hệ Thống siêu thi bán lẻ, thương hiệu Hoa Kỳ

ACE- Thảo Điền Q2

Hệ thống siêu thị bán lẻ, thương hiệu Hoa Kỳ

ACE- Vạn Hạnh Mall Q10

Hệ thống siêu thị bán lẻ, thương hiệu Hoa Kỳ

Haidilao- Gigamall Thủ Đức

Hệ thống nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới- Haidilao Hạng mục thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện nhà hàng, bao gồm:Cung cấp và lắp đặt hệ thống HAVCCung cấp và lắp đặt hệ...

Haidilao- Nha Trang Center

Hệ thống nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới- Haidilao Hạng mục thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện nhà hàng, bao gồm:Cung cấp và lắp đặt hệ thống HAVCCung cấp và lắp đặt hệ...

Haidilao- Nowzone Q5

Hệ thống nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới- Haidilao Hạng mục thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện nhà hàng, bao gồm:Cung cấp và lắp đặt hệ thống HAVCCung cấp và lắp đặt hệ...

Haidilao- Parkson Hùng Vương (cũ)

Hệ thống nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới- Haidilao Hạng mục thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện nhà hàng, bao gồm:Cung cấp và lắp đặt hệ thống HAVCCung cấp và lắp đặt hệ...

Haidilao- Vincom Q1

Hệ thống nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới- Haidilao Hạng mục thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện nhà hàng, bao gồm:Cung cấp và lắp đặt hệ thống HAVCCung cấp và lắp đặt hệ...

Haidilao-Estella Q2

Hệ thống nhà hàng lẩu nổi tiếng thế giới- Haidilao Hạng mục thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện nhà hàng, bao gồm:Cung cấp và lắp đặt hệ thống HAVCCung cấp và lắp đặt hệ...

Mini GO- Hồng Ngự- Đồng Tháp

Hệ thống chuỗi siêu thị GoCông trình thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ điện siêu thị tại Nhơn Trạch- Đồng Nai Cung cấp và  lắp đặt hệ thống điện nhẹCung cấp và lắp đặt hệ...