Cáp Điện Lực

• Cấp điện áp 300/500V(Tiêu chuẩn: IEC 60227-4: 1992; TCVN 6610-4: 2000; QCVN4: 2009/BKHCN (SD1:2016))• Cấp điện áp 0.6/1kV(Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1: 2013; IEC 60502-1: 2009; QCVN4: 2009/BKHCN (SD1:2016))

Cáp Điện Thoại (Xoắn Từng Cặp)

• Dung lượng đến 150 đôi theo tiêu chuẩn TCN 68-132:1998, TCVN 8238:2009, IEC 60708.• Kích thước dây dẫn: 0.4mm; 0.5mm; 0.65mm• Cáp điện thoại được thiết kế bởi dây dẫn đồng đặc nguyên chất được ủ mềm, lớp bọc...

Cáp Đồng Trục ///SP

RG6/5C-FB/CCS/80/SP• Đường kính lõi cáp: 1.02mm• Chất liệu lõi cáp: CCS• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 4.45mm• Vỏ cáp: PVC 6.65mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x17mm và lưới hợp kim 80 sợi 0.12mm

Cáp Đồng Trục ///SP

RG6/5C-FB/CCS/80/SP• Đường kính lõi cáp: 1.02mm• Chất liệu lõi cáp: CCS• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 4.45mm• Vỏ cáp: PVC 6.65mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x17mm và lưới hợp kim 80 sợi 0.12mm

Cáp Đồng Trục Sino

RG11/7C-FB/BC/112/SN• Đường kính lõi cáp: 1.68mm• Chất liệu lõi cáp: Cu• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 7.1mm• Vỏ cáp: PVC 10.4mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x20mm và lưới hợp kim 112 sợi 0.12mm

Cáp Đồng Trục Sino

5C-FB/BC/96/SN• Đường kính lõi cáp: 1.02mm• Chất liệu lõi cáp: Cu• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 4.45mm• Vỏ cáp: PVC 6.65mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x17mm và lưới hợp kim 96 sợi 0.12mm

Cáp Đồng Trục Sino + Nguồn Camera

RG59/BC+2Cx0.4/SN• Đường kính lõi cáp: 0.81mm• Chất liệu lõi cáp: Cu• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 3.65mm• Vỏ cáp: PVC 6.1mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x14mm và lưới hợp kim 80 sợi 0.12mm• Có nguồn 12 sợi / 0.18mm, đường...

Cáp Đồng Trục Sino + Nguồn Camera Chống Ẩm

RG59/BC+2Cx0.4/SN/CA• Đường kính lõi cáp: 0.81mm• Chất liệu lõi cáp: Cu• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 3.65mm• Vỏ cáp: PVC 6.1mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x14mm và lưới hợp kim 80 sợi 0.12mm• Có nguồn 12 sợi / 0.18mm, đường...

Cáp Đồng Trục Sino Chống Ẩm

4C-FB/RG59/BC/80/SN/CA• Đường kính lõi cáp: 0.81mm• Chất liệu lõi cáp: Cu• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 3.65mm• Vỏ cáp: PVC 5.95mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x14mm và lưới hợp kim 80 sợi  0.12mm• Dầu nhồi cáp DAEWON JELLY

Cáp Đồng Trục Vanlock

5C-FB/BC/80/VL• Đường kính lõi cáp: 0.85mm• Chất liệu lõi cáp: Cu• Lớp:PE phát bọt (Foam PE) 4.45mm• Vỏ cáp: PVC 6.65mm• Chống nhiễu: Băng Mylar 0.03x17mm và lưới hợp kim 80 sợi 0.12mm