Điều Hòa Amore 1 Chiều 12000 BTU (1.5 HP) AMORE12CN

Model: AMORE12CNChức năng: 1 chiều lạnhDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 1 Chiều 18000 BTU (2 HP) AMORE18CN

Model: AMORE18CNChức năng: 1 chiều lạnhDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 1 Chiều 24000 BTU (2.5 HP) AMORE24CN

Model: AMORE24CNChức năng: 1 chiều lạnhDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 1 Chiều 9000 BTU (1.0 HP) AMORE9CN

Model: AMORE9CNChức năng: 1 chiều lạnhDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 2 Chiều 12000 BTU (1.5 HP) AMORE12HN

Model: AMORE12HNChức năng: 2 chiều lạnh / chiều sưởiDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 2 Chiều 18000 BTU (2 HP) AMORE18HN

Model: AMORE18HNChức năng: 2 chiều lạnh / chiều sưởiDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 2 Chiều 24000 BTU (2.5 HP) AMORE24HN

Model: AMORE24HNChức năng: 2 chiều lạnh / chiều sưởiDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Amore 2 Chiều 9000 BTU (1.0 HP) AMORE9HN

Model: AMORE9HNChức năng: 2 chiều lạnh / chiều sưởiDòng sản phẩm: Non-InverterTính năng nổi bật: Real Cool, Turbo, X-Fan, Golden Fin

Điều Hòa Blizzard 1 Chiều 12000 BTU (1.5 HP) GWC12BC-K6DNA1B

Model: GWC12BC-K6DNA1BChức năng: 1 chiều lạnhCông nghệ: InverterTính năng nổi bật: Wifi Control, Cold Plasma, I-Feel, Đảo gió 04 hướng

Điều Hòa Blizzard 1 Chiều 18000 BTU (2.0 HP) GWC18BD-K6DNA1B

Model: GWC18BD-K6DNA1BChức năng: 1 chiều lạnhCông nghệ: InverterTính năng nổi bật: Wifi Control, Cold Plasma, I-Feel, Đảo gió 04 hướng

Điều Hòa Blizzard 1 Chiều 9000 BTU (1.0 HP) GWC09BC-K6DNA1B

Model: GWC09BC-K6DNA1BChức năng: 1 chiều lạnhCông nghệ: InverterTính năng nổi bật: Wifi Control, Cold Plasma, I-Feel, Đảo gió 04 hướngChoose an optionGWC09BC-K6DNA1B (1.0 Hp)GWC09BC-K6DNA1B (1.0 Hp)