Trang chủ

Trang chủ

Công ty CP Jinfa MEP hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Cung cấp vật tư ngành cơ điện (ME)
  • Thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
  • Thi công, lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ
  • Thi công lắp đặt hệ thống thông gió, điều hoà không khí (HVAC)
  • Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

4